Sopnedkasten i trapphusen

Knyt ihop påsen ordentligt så slipper de som sanerar våra soprum ta reda på din ”gegga”. Förstärk gärna med två påsar om dina sopor är blöta. Släng bara sådant som ej kan återvinnas och använd alltid en påse som knyts ihop. Detta betyder att tomma papperspåsar, kartonger osv ej ska kastas där. Stäng luckan när…

Tvättstugan

Tvättstugeavdelningen är en värdefull gemensam resurs. Låt oss hjälpas åt att få den att fungera så bra som möljigt till allas nytta och trivsel. Därför: Var aktsam om maskiner och annan utrustning Iaktta nedanstående regler om bokning, låsning och användning Lämna alltid tvättstuga och torkrum som du skälv önskar finna dem Barn får inte vistas…

Grovsoprum

Finns vid port 50 och 52 (vanlig portnyckel passar) och följande gäller för dessa: Det är viktigt att vi endast slänger grovsopor som går ner i behållarna. Till elsopor finns separat behållare. Större grovsopor kör du till Kvarnkullen, se www.solna.se för information. Till grovsopor räknas mindre prylar, plastkartonger som ej kan återvinnas vid återvinningsstationen etc.…

Hobbyrum

Hobbylokalen eller snickarverkstaden kan användas för enklare arbeten eller andra aktiviteter som till exempel läsecirkel. För bokning kontaktas:Konny Hellstrand  telefon 0768-98 68 68. Kostnad är endast 50 kr/dygn!