Fastighetens stambyte färdigt under 2018

Under sommaren 2018 slutfördes stambytet i fastigheten av Husab. Läs gärna Drift- och skötselinstruktioner för information om hur du bäst tar hand om ditt nya badrum.

Kontakta Husab vid fel eller garantiärenden, det görs enklast per epost kundsupport@husab.se, skicka gärna styrelsen på kopia för kännedom (styrelsen.dgp(@)gmail.com).

Felanmälan

Storholmen är vår fastighetsförvaltare. Alla ärenden hanteras av dem.

Kundtjänsten (Storholmen Direkt) nås via telefon 0771-786 746 eller via formulär.
Måndag-Fredag 7.00 – 21.00

Dygnet Jour

Kvällar och helger vid akuta, brådskande ärenden (dvs vid fara för person eller byggnad)

08-18 70 00

OBS! Ärenden som inte är akuta kan komma att faktureras anmälaren.

Felanmälan Hiss

Kone, 0771 50 00 00