Passer- och porttelefonsystemet

Boende använder passerbrickor för att komma in i fastigheten, mellan klockan 22-06 krävs dessutom pinkod till passerbrickan.

Besökare till fastigheten kan söka efter namn via porttelefonen, välja namn och därefter ringa upp boende. Uppringning sker till av boende valt telefonnummer (både fast- och mobiltelefon) och boende kan prata med besökare i porten. För att släppa in besökaren, tryck 5.

Comments are closed.