Ekonomisk förvaltning

Den ekonomiska förvaltningen sköts av T&T Förvaltnings AB.

De hjälper till med alla frågor som rör hyror, månadsavgifter, autogiro, överlåtelser, pantsättningar, intyg för bostadsbidrag mm.

  • Tel: 08-562 559 00
  • Fax: 08-761 09 55
  • Email: info@ttf.se

Postadress:
Box 8160, 163 08 Spånga

Besöksadress:
Domnarvsgatan 31-33, Spånga

Länkar till övriga föreningar på Johan Enbergs väg

Johan Enbergs väg 1 Signalisten (Kaptenen) 

Johan Enbergs väg 3 – 5 Brf Ryttmästaren 1

Johan Enbergs väg 7 – 9 Brf Solna Majoren

Johan Enbergs väg 11 – 15 Brf Överstelöjtnanten 1

Johan Enbergs väg 19 – 23 Brf Översten 1

Johan Enbergs väg 20 – 28 Brf Marskalken 7 

Johan Enbergs väg 30 – 38 Brf Marskalken 1

Johan Enbergs väg 40 – 46 Brf Marskalken 2

Johan Enbergs väg 58 – 66 Brf Fältmarskalken